Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko dziennikarza Andrzej Sawicki 2020-04-03 15:37:15
SSiO.211.7.2020.EB Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2020-04-03 15:35:32
SSiO.211.6.2020.EB Specjalista w wydziale Kancelarii Andrzej Sawicki 2020-04-03 15:34:48
SSiO.211.8.2020 EB Nabór na stanowisko Rzecznika prasowego Andrzej Sawicki 2020-04-03 15:34:05
SSiO.211.9.2020.EB specjalista do spraw kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2020-04-03 15:28:45
SSiO.211.10.2020.EB Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2020-04-03 15:27:41
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Zadróżny 2020-04-03 08:58:51
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Zadróżny 2020-04-03 08:56:12
Państwowa Komisja Wyborcza - ZPOW-571-32/20 - Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, Tomasz Zadróżny 2020-04-03 08:54:24
SSiO.211.16.2020.EB Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w wydziale Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2020-04-02 15:36:54
SSiO.211.15.2020.EB Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2020-04-02 15:34:20
SSiO.211.14.2020.EB Burmistrz Nowogardu ogłsza nabór na stanowisko: Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa. Tomasz Zadróżny 2020-04-02 15:32:16
SSiO.211.12.2020.EB Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Rzecznika prasowego Tomasz Zadróżny 2020-04-02 15:30:06
Inspektor w dziale usług opiekuńczych w ośrodku pomocy społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-04-02 08:03:59
OPS 331/6/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na ternie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2020-04-01 15:33:40
INSPEKTOR W DZIALE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2020-04-01 12:24:07
PiZP.240.93.2020 AK Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na zadanie: Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 Andrzej Sawicki 2020-04-01 12:22:17
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-04-01 07:52:26
GKMiOŚ.271.4.2.2019.WSz Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2020-03-31 16:36:26
GKMiOŚ.271.4.2.2019.WSz Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2020-03-31 16:36:18
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:52:40
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:52:19
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:51:22
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:49:58
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:49:12
GKMiOŚ.271.4.2.2019.WSz Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2020-03-31 11:47:15
GKMiOŚ.271.2.1.2020.AW - Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2020-03-31 09:11:06
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych w: Błotnie, Dąbrowie Nowogardzkiej, Grabinie, Jarchlinie, Karsku, Maszkowie, Orzechowie, Ostrzycy, Sikorkach, Strzelewie, Trzechlu, Wierzbięcinie, Wołowcu, Wyszomierzu i Żabowie. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2020 r. Andrzej Sawicki 2020-03-30 15:19:04
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-27 15:33:43
PiZP.240.82.2020 AK Wykonanie instalacji gazowej w lokalu komunalnym przy ulicy 5 Marca 5/1 w Nowogardzie wraz z dokumentacją projektową i uzyskaniem pozwoleń Tomasz Zadróżny 2020-03-27 15:32:13
GKMiOŚ.602.1.2020.MB: Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej 20 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-27 15:31:40
GKMiOŚ.602.1.2020.MB: Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej 20 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-27 08:50:01
GKMiOŚ.602.1.2020.MB: Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej 20 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-27 08:49:18
PiZP.240.77.2020 AK Inwentaryzacja budynku biurowo-handlowego położonego w Nowogardzie przy ulicy 3 Maja 40 Tomasz Zadróżny 2020-03-26 13:18:18
PiZP.240.77.2020 AK Inwentaryzacja budynku biurowo-handlowego położonego w Nowogardzie przy ulicy 3 Maja 40 Andrzej Sawicki 2020-03-26 13:12:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2020-03-25 15:31:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie "Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2019" Andrzej Sawicki 2020-03-25 15:22:58
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie "Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2019" Andrzej Sawicki 2020-03-25 15:22:10
GKMiOŚ.7041.1-1.2020.AA Wykonanie dziesięciu stojaków na narzędzia ogrodowe wraz z montażem Andrzej Sawicki 2020-03-25 15:20:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu na rowie melioracyjnym na cele poprawy funkcjonalności terenów rolniczych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 49 i 57 w obrębie Orzesze, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-25 12:35:11