Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie dz. nr 19/52 oraz 19/54 w obrębie Wierzchy na terenie gminy Nowogard, powiat goleniowski Andrzej Sawicki 2023-03-24 14:11:28
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie dz. nr 19/52 oraz 19/54 w obrębie Wierzchy na terenie gminy Nowogard, powiat goleniowski Andrzej Sawicki 2023-03-24 14:10:48
Konkurs - rozwój wsi Tomasz Zadróżny 2023-03-24 13:32:47
Konkurs - rozwój wsi Tomasz Zadróżny 2023-03-24 13:32:38
GNGR.6830.2.2023.KO wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na zlecenie Gminy Nowogard w roku 2023 Stażysta 2023-03-24 13:25:43
GKMiOŚ.271.3.2023.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Termin składania ofert 21.03.2023 godz. 09:00 Stażysta 2023-03-24 13:22:37
Konkurs - rozwój wsi Andrzej Sawicki 2023-03-24 11:30:08
Konkurs - rozwój wsi Andrzej Sawicki 2023-03-24 11:29:57
Konkurs - ochrona środowiska Andrzej Sawicki 2023-03-24 11:29:20
Konkurs - ochrona środowiska Andrzej Sawicki 2023-03-24 11:29:10
Konkurs - upowszechniania sportu Andrzej Sawicki 2023-03-24 11:28:24
Konkurs - upowszechniania sportu Andrzej Sawicki 2023-03-24 11:28:13
Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice Stażysta 2023-03-22 12:47:01
Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice Stażysta 2023-03-22 12:44:24
Oferta pracy - SP2 Nowogard Stażysta 2023-03-22 12:40:58
Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie Tomasz Zadróżny 2023-03-21 13:40:22
Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-03-21 13:39:38
Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku Zmieniające Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nowogard do powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej Tomasz Zadróżny 2023-03-21 13:39:05
Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku Zmieniające Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nowogard do powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej Tomasz Zadróżny 2023-03-21 13:38:00
SP.DL.23/2023 Oferta na sprzedaż pelletu w SP Długołęka Stażysta 2023-03-21 13:34:03
Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie Stażysta 2023-03-21 13:22:49
Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku Zmieniające Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nowogard do powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej Stażysta 2023-03-21 13:21:57
Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Stażysta 2023-03-21 13:20:53
GKMiOŚ.271.3.2023.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard Termin składania ofert 21.03.2023 godz. 09:00 Stażysta 2023-03-21 13:18:30
Wykaz sołtysów gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2023-03-21 10:29:25
IiR.7015.2.2023 Zapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji mapy do celow projektowych na potrzeby wykonania budowy sieci kanalizacji w ramach zadania pod nazwa: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Konarzewo Stażysta 2023-03-20 11:46:02
Placówki Oświatowe Tomasz Zadróżny 2023-03-20 11:00:50
Zarząd Budynków Komunalnych Tomasz Zadróżny 2023-03-20 10:58:51
Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie wydania dla ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Goleniów, zezwolenia na usunięcie 29 szt. wierzb z terenu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a, 6b, 6c i 6d, stanowiącej działkę nr 456/14, obręb 5, miasta Nowogard. Stażysta 2023-03-17 13:07:12
Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie wydania dla ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Goleniów, zezwolenia na usunięcie 29 szt. wierzb z terenu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a, 6b, 6c i 6d, stanowiącej działkę nr 456/14, obręb 5, miasta Nowogard. Stażysta 2023-03-17 13:01:54
Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza nowogardu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układy wykonawczego Stażysta 2023-03-17 12:56:17
Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza nowogardu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układy wykonawczego Stażysta 2023-03-17 12:55:49
Zapytanie ofertowe na regały - SP1 Andrzej Sawicki 2023-03-17 12:09:34
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXXXV sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 22 marca 2023 roku (środa) o godzinie: 12:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Stażysta 2023-03-16 13:23:59
SSiO.2110.09.2023.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Stażysta 2023-03-16 13:17:50
SSiO.2110.07.2023.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Referent w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Stażysta 2023-03-16 13:11:48
GKRPA.814.16A.2023.MK Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-03-15 14:24:12
GKRPA.814.16A.2023.MK Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-03-15 14:23:59
GKRPA.814.7A.2023.MK prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2023-03-15 14:22:32
GKRPA.814.12A.2023.MK Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra Tomasz Zadróżny 2023-03-15 14:04:22